Wednesday, January 13, 2010

Алдартай хүний үг алт

Сурагч бүр сургуулиа өөрийн гэртэй зүйрлэж тэр тусмаа гэрээсээ эх эцэгийн хайрыг мэдэрдэг бол сургуулиас ирээдүйгээ мэдрэх тийм том бүр агуу гэж хэлж болохоор мэдрэмжийг мэдэрч, мэдрэхийн төлөө эрмэлзэх хэрэгтэй.

Үнэ цэнэгүй зүйл өөрөө хүчгүй байдаг.

БОЛОВСРОЛЫН ТҮВШИН НЬ ХАРИЛЦААГААРАА ИЛРЭНЭ.


П.Мөнхтуул
2010-01-12

ЕКАТЕРИНБУРГ, ОХУ

No comments: