Thursday, June 28, 2007

Outsourcing ийн ажлуудын тендер

Дэлхий хавтгай болоод, хүмүүс хаанаас ч наана ч ажиллах болжээ.
Саяхан энэ талаар үзэж байгаад сайт оллоо.

Андууд сонирхоорой.

https://www.elance.com/
http://www.getafreelancer.com
http://www.outsourcing.org

Хүндэтгэв

No comments: